web analytics
Skip to content →

Fariseerisme og to spørsmål om homofili til kristne

Last updated on 23. juni 2021

Merk: Denne teksten er mer enn ett år gammel. Jeg kan ikke garantere at alt som står her fremdeles er riktig eller det jeg mener. Les likevel og skriv en kommentar om du lurer på noe! English: Old post, might be outdated.

Oppdatering: Jeg ble spurt om å gjøre om denne bloggposten til en kronikk i Aftenposten. Den er kortere og uten videoer og kan leses her. Den ble blant de 10 mest delte artiklene fra alle norske medier den dagen.

GuttogJente.no beskriver seg selv som “en annerledes veiledningside med temaene kropp, sex, forhold og identitet.” Bak står en rekke menigheter, som IMF, NLM, Frikirken og Frelsesarmeen, og kristne organisasjoner, som Familie & Medier.

GuttogJente.no

For et par dager siden publiserte de teksten «Fra en av de tause stemmene i homofili-debatten». Teksten er skrevet av en anonym, kristen homo- eller bifil som har jobbet hele livet for å undertrykke sine følelser. Her er et utdrag:

Jeg har en bit av livet mitt som absolutt ikke har vært knyttet til glede og livsutfoldelse. Det er den mangeårige skammen over at jeg bærer på noen vanskelige følelser som er rettet mot mitt eget kjønn. Så langt jeg kan huske tilbake i tiden, har jeg blitt fascinert og tiltrukket av pene, kjekke gutter, og menn med fine kropper. Selv om det var jenter og etter hvert kvinner som jeg forelsket meg i, har det alltid vært mannskroppen som trigger mine seksuelle lengsler.

Dette var en dyp hemmelighet som var forbundet med skam og som jeg bar på alene i mange år.

Er det ikke forferdelig trist at denne mannen har levd et liv i skam og fornedrelse på grunn av et medfødt trekk? Jeg får vondt i hjertet mitt av de smertene denne uskyldige mannen har måttet utholde.

Men enda mer vondt får jeg når jeg kommer til denne delen:

Noen ganger kan det være fristende å bare gi opp hele kampen og leve ut mine seksuelle følelser som samfunnet rundt meg prøver å si er helt naturlig og likeverdig med kjærligheten mellom mann og kvinne.

Den dypeste grunnen til at jeg ikke har gitt opp, er kjærligheten fra Han som ble spikret opp på et simpelt kors for å gjøre opp for all synd, urettferdighet og all den menneskelige lidelse som kan nevnes.

Gitt opp hva? En livslang, forferdelig smertefull kamp mot seg selv som han ikke hadde trengt å kjempe dersom han ikke hadde vokst opp i et miljø hvor han ble fortalt at han har blitt skapt, av en allmektig og allgod Gud, med feil følelser?

Alt prat om kristen barmhjertighet klinger hult så lenge man fortsetter å påføre mennesker unødvendig lidelse på denne måten.

Er det ikke rart at Gud skaper mennesker med problemer rett ut av mors liv? Medfødte sykdommer, autisme, manglende kroppsdeler, muskelsykdommer, etc er merkelig nok. Men la oss se vekk fra det, til noe enda mer merkelig:

La oss anta at homofili er et problem. Det er da et problem Gud skaper folk med og/eller lar folk bli født med, som man ikke merker at er et problem! Alle andre medfødte problemer er sånn at man selv skjønner at dette er en sykdom eller defekt som skaper problemer for livet mitt1. Men homofili er et problem som man bare kan finne ut at er et problem dersom man leser den riktige boka og tror alt som står i den. De som ikke leser eller tror lever lykkelig uvitende om at deres følelser er mer feil enn deres venners følelser2.

https://www.youtube.com/watch?v=XCoFoKvfc6Y

Vel, de hadde levd lykkelig uvitende om det dersom de ikke levde i en verden hvor de blir mobbet og diskriminert mot og fengslet og drept for å ha “feil” følelser. Disse veldig reelle problemene blir påført dem ikke fordi det er naturgitt at sånn må det alltid være, på samme måte som at det er naturgitt at de som blir født med sterk autisme ikke klarer å ha et normalt sosialt liv.

Nei, disse problemene blir påført dem fordi noen har lest en bok og tror at deres spesifikke tolkning av den er den eneste rette, og at det derfor er ikke bare greit, men godt og riktig, å diskriminere mot de som er født med et problem de aldri ville visst at var et problem om det ikke var for den samme boka. Boka som de samme menneskene påstår at har ett hovedbudskap: Kjærlighet. Det klinger svært hult.

Jeg er ikke teolog nok til å slå fast at en tolkning av Bibelen som lander på at homofili er synd er feil. Og jeg er ihvertfall ikke teolog nok til å forstå hvorfor de 12 versene om at homoseksualitet er galt er mer gyldige i dag enn de mange flere versene om at slaveri er helt ok. Så jeg skal ikke påstå at denne tolkningen er feil eller kreve at kristne slutter å mene at homofili er synd.

Men det er forskjell på hva man mener og hva man bruker av sin begrensede tid her på jorda til å si og gjøre. Det er ikke meningen i seg selv jeg har et problem med. Det jeg har et problem med er at den interne meningen fører til eksterne handlinger som skaper lidelse.

Skaper Bibelen, eller din bruk av den, unødig lidelse?

Vær alltid klare til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med gudsfrykt, så dere kan ha en god samvittighet. Da vil de som baktaler dere for deres gode livsførsel i Kristus, bli gjort til skamme med sine beskyldninger. Det er bedre å lide, om Gud så vil, når en gjør det gode, enn når en gjør det onde.
Peters første brev, 3,15-17

«Dette var en dyp hemmelighet som var forbundet med skam og som jeg bar på alene i mange år», skriver den anonyme. Og den eneste grunnen til at det var slik for ham var at han har blitt fortalt at det er galt. Hadde han ikke det hadde han levd et normalt liv, uten skam og dype hemmeligheter.

Og det er ingen ting mot alle de tusenvis av mennesker som har blitt banket opp, trakassert, fengslet, torturert, voldtatt, henrettet og drevet til depresjon og selvmord for noe de er, ikke noe de har selv har noe ansvar for.

Du personlig oppfordrer selvsagt ikke til noen av disse forbrytelsene. Men hver gang du sier eller gjør eller deler noe som hinter om at homofili er galt får folk enda en gang bekreftet at homofile følelser er skammelig og fælt. De som har slike følelser får enda en grunn til å føle seg miserable. Og de som ikke har slike følelser får bekreftet at det er riktig å tenke slik om andre mennesker, noe som igjen vil påvirke deres tale- og handle-måte overfor andre.

Du må huske at dine ord om dette kun er dråper i et enormt fossefall av hat (eller det som oppfattes som hat) fra en stor, sterk, høylydt gruppe (religiøse) mot en liten gruppe mennesker, som har blitt utsatt for dette i århundrer. Tilsammen fører det til totalt unødvendig lidelse og ødelagte liv. Og alle disse små dråpene tilsammen legger grunnlaget for større forfølgelser, og for at kristne innfører, og menigheter støtter, lover som forbyr homofili, med dødsstraff eller livstid i fengsel.

Ugandas “Anti-homosexuality act” er bare ett av utallige eksempler på dette:


Mitt første, oppriktige spørsmål til kristne som tolker Bibelen på denne måten er: Hvis Bibelen eller andre religiøse tekster ikke fantes, ville det eksistert noe du kunne peke på som ville gjort homofile klar over at deres følelser er feil eller skadelig? Ville det eksistert noe, utenom normal menneskelig frykt for alt som er annerledes, som ville drevet mennesker til å utsette sine medmennesker for de tingene jeg beskriver over?

Godt vs ondt

Jeg tror mitt moralske kompass fungerer omtrent slik: Se for deg et ark med en strek som deler det i to. Øverst på den ene sida står det “Nytte” og på den andre sida “Skade”. Når du har skrevet ned alt du kommer på på hver side, så setter du deg grundigere inn i saken og skriver ned punktene du ikke hadde tenkt på før.

La oss ta som utgangspunkt at den riktige tolkningen av Bibelen er at homofili er synd. Da vil arket mitt for å snakke negativt om homofili se litt sånn ut:

homofili skade vs nytte

Din tolkning av Bibelen kan jeg ikke gjøre noe med. Men mitt andre spørsmål er: Fører det å la denne tolkningen ha praktiske konsekvenser for hva du sier og gjør til mer godt enn vondt? Jeg ser ikke hva godt det kan føre til å snakke om at “det du ble født som, helt utenfor din kontroll, er skammelig, feil og syndig”. Det gjelder dobbelt om man anser homofili for en sykdom eller skade av noe slag. Se for deg at du, eller ditt barn, var født med lamme bein eller en hjerneskade eller en sykdom, og noen på toppen av de problemene det allerede skaper jevnlig kommer og forteller deg at den sykdommen/skaden er skammelig og syndig. Hva godt ville det gjort deg eller barnet ditt?

Kan du hjelpe meg å fylle inn høyre side på arket? Husk at jeg tar utgangspunkt i at tolkningen om at homofili er synd faktisk er riktig. Men jeg tar også utgangspunkt i tolkningen til det store flertall av kristne om at det eneste som kan frelse et menneske fra helvete er troen alene. Husk også at punktene på høyre side må veie tyngre tilsammen enn punktene til venstre tilsammen.

Fariseerisme, eller Teologi vs kjærlighet

Jeg leste nettopp en tekst i FOLK, et “tidsskrift for hverdagsteologi” utgitt av Kristent Nettverk. Den handlet ikke om homofili-debatten, men fikk meg med én gang til å tenke på den. Her er den relevante delen. Første halvdel av “Teologikk” av Børge Bentsen, FOLK nr 2, 2012 (min utheving):

Jesus stod foran i det fullpakkede lokalet og så granskende på dem. Ingen i forsamlingen hadde lyst til å svare på spørsmålet han nettopp hadde stilt. Ved siden av stod en kjenning av dem, en temmelig brydd kar med en
lam arm. Spørsmålet hadde vært enkelt, men betent: Var helbredelse på sabbaten et brudd på helligdagsfreden – ja eller nei? Jesus brukte logikk for å nå inn til dem: teologikk.

Jesus sa til dem: «Om en av dere har en eneste sau, og den faller ned i en grøft på sabbaten, vil han ikke da gripe tak i sauen og dra den opp? Hvor mye mer verd er ikke et menneske enn en sau! Altså er det tillatt å gjøre godt på sabbaten.» Da så han på dem som sto omkring, harm og bedrøvet over at de hadde så harde hjerter, og sa til mannen: «Rekk ut hånden!» Mannen gjorde det, og hånden ble frisk igjen (Matt 12,11-12; Mark 3,1-6).

Sunn, bibelsk fornuft

De jødiske teologenes harde linje når det gjaldt tolkningen av sabbatsbudet gikk ut over alle rimelige grenser. Men istedet for å gi dem en bibeltime, forsøkte Jesus å vise hvor urimelige de var ved å fremføre et enkelt resonnement: Skulle det være forbudt å vise barmhjertighet mot et menneske, men være helt greit hvis det gjaldt et dyr? Hvor er logikken i det? Hva er tillatt på sabbaten: å gjøre ondt eller å gjøre godt, å berge liv eller å ta liv?

Jesus ble mye kritisert

Fariseerne mente de hadde gode grunner til å holde strengt på sabbatsfreden, og reagerte med raseri over Jesu liberale holdning. […] Mange av fariseerne og de skriftlærde følte at Jesus undergravde autoriteten deres i folket. […] han kritiserte dem, satte til side flere av deres tradisjoner og fremstod som en lærer for folket på tross av både manglende utdanning og godkjenning fra dem. […] Jesus angrep flere ganger fariseernes hykleri, selv om de hadde rett rent teologisk. Bibelforståelsen deres var for mye preget av jus, og for lite av barmhjertighet. Harde hjerter fungerer slik.

For mye teologi og for lite kjærlighet og barmhjertighet fører ikke bare til fariseerisme, men også til at folk får et inntrykk av at ateister viser mer kjærlighet til sine medmennesker enn kristne gjør. Og det fører til at inntrykket er riktig. Begge deler burde bekymre deg. Spesielt det siste.

Vi har svært begrenset tid og ressurser i dette livet vårt. Hvorfor velge å bruke av dette til å snakke om denne saken, når du vet hvor mye lidelse det skaper? Ingen blir frelst av å bli fortalt at noe av det mest grunnleggende av hvem de er er synd og skam. Kanskje snarere tvert imot. Hvem vil vel tro på en Gud som gjør livet deres til et helvete, før han sender dem til Helvete?

The right-wing conservativs think it’s a decision
And you can be cured with some treatment and religion
Man-made, rewiring of a pre-disposition, playing God
[…]
Gender to skin color, the complexion of your pigment
The same fight that led people to walk-outs and sit-ins
It’s human rights for everybody, there is no difference
Live on! And be yourself!
[…]
No freedom til we’re equal
Damn right I support it

Relevante linker:

Illustrasjon: Skjermbilde fra Stockholm Prides kampanje #jagfestarmot.

1 I noen få tilfeller, slik som psykopati eller Downs Syndrom er det kanskje først andre som merker at det er et problem. Men de merker det altså fordi det fører til konkrete problemer i folks liv.

2 Deres venners hetero-følelser er forøvrig svært sjelden veldig i tråd med de kristnes ideal om livslangt monogami. Det samme gjelder Bibelen selv.

 

Å dele er å bry seg


Knappene pinger ikke tjenestene før du klikker på dem.

Published in Rettigheter Samfunn