web analytics
Skip to content →

Gjør NRK til Public Domain!

Last updated on 26. april 2021

Merk: Denne teksten er mer enn ett år gammel. Jeg kan ikke garantere at alt som står her fremdeles er riktig eller det jeg mener. Les likevel og skriv en kommentar om du lurer på noe! English: Old post, might be outdated.

NRK Public Domain

NRK, Norsk rikskringkasting, driver en rekke radio, TV, og nett-tjenester. Disse er (i prinsippet, men litt vell mange programmer blir nå “presentert av..”) totalt reklamefrie og får inntektene til å drive disse tjenestene hovedsakelig fra to andre kilder: Statlige overføringer, og kringkastingsavgiften (I denne omgangen ser vi bort fra snikreklame, effektsalg og annet). Alt dette er, selvsagt, helt selvfølgelige ting for alle mine lesere, men jeg har et poeng jeg skal fram til her, så bær over med meg en liten stund.

Kringkastingsavgiften, eller lisensen som den kalles er vel det de aller fleste tenker på hvis de blir spurt om finansieringen av NRK. Denne avgiften ligger nå på 1968,80 kr. som må betales hvert år av alle og enhver som har en TV, videospiller, tuner eller satellittmottaker i huset. Ved utgangen av 2004 var dette 1.757.000 personer og den har blitt krevd inn siden 1924.

Den andre delen av inntektene er, som nevnt, statlige overføringer. Som alle vet så får staten sine penger først og fremst fra oss ved at vi betaler skatt, merverdiavgift og andre avgifter. (Det mange ikke helt har skjønt er at staten er oss, og at alle inntekter staten har faktisk er penger inn i vår egen felleskasse. Staten er ikke opptatt av å suge til seg mest mulig for å bli rik på bekostning av oss, staten er ikke en person. Uansett, nok om det.) Poenget med dette i denne sammenhengen er bare det at den delen av NRKs budsjettpenger som kommer fra statskassen er våre penger, og, som jeg vil komme fram til, mener jeg at det de pengene blir brukt på er vårt.

Dette vil altså si at du og jeg, både via statskassen, og ved direkte overføringer betaler for alt det NRK produserer av materiale. Dette inkluderer alt av TV, radio, og nett-stoff som er produsert av NRK selv, ikke bare kjøpt inn fra et annet selskap. Jeg vil hevde at “du og jeg” i denne sammenhengen kan sies å være lik “offentligheten”. Skulle det ikke være rimelig å kreve at det offentligheten betaler for skal høre offentligheten til?

Hva regner du det for gitt at du skal kunne gjøre med det som er ditt? Se det én gang, høre det én gang hvis du har tid og mulighet akkurat når det blir sendt på lufta, eller bare de gangene du er koblet til internett gjennom en datamaskin med en bestemt type programvare? Det er ikke det jeg forbinder med å eie noe. Derfor krever jeg at alt NRK produserer selv legges under Public Domain!

Slik det fungerer i dag er jeg nødt til å skru på TVen eller radioen akkurat i det det programmet som jeg vil få med meg blir sendt. Hvis det ikke er mulig må jeg enten tidsinnstille en videoopptaker, eller bruke en helt bestemt programvare for å se/høre det på en liten, dårlig Web-TV. Hvis ingen av disse tingene er en mulighet har jeg betalt en hel masse for ting som skulle vært mitt, men som jeg ikke får noen glede av. Det eneste alternativet er å gjøre meg til en tyv (og muligens også en lovbryter?) ved å laste det ned på ulovlig vis. Og sannsynligheten for at det er tilgjengelig på den måten er vel heller ikke så stor.
Dette er totalt bakvendt og meningsløst!

Public Domain (heretter forkortet til PD), eller Offentlig eiendom, betyr at opphavsmennene fraskriver seg alle rettigheter i forhold til det åndsverket hun eller han har skapt, og overlater det hele til offentligheten. Det er det totalt motsatte av Copyright, og lar hvem som helst bruke materialet til hva som helst. Alt materiale blir automatisk en del av PD når Copyrighten på det går ut på dato. I Norge skjer dette 70 år etter rettighetshaverens død, eller 70 år etter at åndsverket ble publisert. Men opphavsmennene kan selvsagt også selv bestemme seg for å overlate sine verk til PD før den tid.

En mildere form for PD er en Creative Commons-lisens. Det er en slik lisens jeg bruker på denne bloggen, og på den måten gir jeg automatisk fra meg noen av mine rettigheter til mitt eget materiale til deg som leser, uten at du på noen måte er med på å finansiere min produksjon av denne bloggen. Er det ikke dermed bare rett og rimelig at de som får hele sin produksjon finansiert av offentligheten overlater alle rettigheter til den samme offentlighet?

En slik operasjon er selvsagt meget komplisert, og ikke gjort på én dag. Et eksempel på ett aspekt som kompliserer ting er at NRK ikke bare bruker egne ansatte i sin produksjon, men kjøper rettigheter til å bruke andres verk (som musikk) i sine egne produksjoner. Dette kan selvsagt ikke NRK legge under PD. Det som ikke er produsert av NRK tilhører opphavsmannen, og ikke offentligheten. Men alt det andre, alt det som er produsert ene og alene av NRK, eller andre offentlige institusjoner, og det regner jeg med er en god del, bør tilhøre oss. Det er tross alt oss det er laget for. Hvis NRK har brukt andres Copyright-beskyttede materiale i sin produksjon, så klipp vekk de bitene og gi oss resten! På denne måten vil de også slippe å bruke en teknologi som er god på å passe på Copyright, men dårlig på å gi alle de som betaler for det (betaler skatt og lisens) mulighet til å se på det (Mac- og Linux-brukere f.eks.).

Om det skulle være noe viktig i veien for å legge all NRKs produksjon under PD, så vil jeg i det minste kreve så mye åpenhet som mulig. Legg mest mulig under Public Domain, og resten under en så fri CC-lisens som mulig. Gjør det dere kan for å overtale flest mulig av de Copyright-holderne dere har brukt verk av (musikere, komponister, skuespillere, kunstnere, etc.) til å gi opp flest mulig rettigheter til sine verk til det beste for offentligheten som har betalt lønningene deres. NRK er totalt statlig eid, og hvis NRK ikke liker dette mener jeg absolutt at staten bør gripe inn. NRK skal være vårt. Jeg er klar over at dette kan by på mye og vanskelig arbeid, men det er utrolig viktig og vel verdt det! De har jo nylig klart å fikse rettighetsspørsmålet med tanke på å starte å podcaste, så dette burde også være mulig.

Vi betaler for dem, og vi er årsaken til deres opprettelse og produksjon. Gi oss det som er vårt!

 

Å dele er å bry seg


Knappene pinger ikke tjenestene før du klikker på dem.

Published in NB Politikk Rettigheter

13 Comments

 1. Tiltredes. Forhåpentligvis vil NRK etterhvert følge Creative Archive (BBC) sitt eksempel.

 2. you know ...

  Dette er kommunisme!!

 3. i1277:
  Ja, det BBC har begynt med er virkelig et skritt i riktig retning!

  you know:
  For det første: Nei, jeg vet ikke hvem du er.

  For det andre: På hvilken måte er dette kommunisme? Jeg ville satt pris på om du kunne kommet med noen begrunnelser for din anklage.

  Er det bare det at jeg hevder at alle skal ha rett til å eie det som gjør at du kaller det kommunisme? Da er i så fall de normale Copyright-reglene også kommunisme etter 70 år, for da faller, som nevnt i innlegget, alle åndsverk automatisk inn under Public Domain!

  Si meg én ting: Hvis du kjøper et klesskap på Møbelringen, ville du syntes det var helt greit om du ikke fikk lov til å velge hvor i huset det nye skapet ditt skulle stå, hvilke klær du kunnne ha i det, og når på dagen du hadde lov til å åpne det? Er det greit om Møbelringen bestemmer alt dette, og at du blir stemplet som tyv og lovbryter om du forsover deg og velger å ta ut noen klær av skapet litt senere enn det Møbelringen har gitt tillatelse til?
  Er det kommunisme å kreve rettighetene til å gjøre som man vil med det man har betalt for? Hvorfor?

 4. Amen! :D Heilt einig. NRK prøver óg ofte å vere som storebror BBC, men medan BBC stør opensource utvikling av programvare og prøver å lage ein god codec for alles bruk åt internettv brukar NRK Microsoft sine format. Rett i lomma på MS med ein gong.

  NRK oser av reklame på internett, det gjer heller ei BBC. – Nei, dette var eit forslag som verkeleg burde høgare opp i systemet. Lat NRK vere ein ekte allmennkringkastar! Ikkje noko anna tull.

  – Eit problem likevel; om plutseleg nokon byrjer leggje ut alt (eller, eigentleg det lille) det NRK produserer ser alle videoene med pcen sin, ingen gidd ha TV+betale lisens… Har same problem med å vise vevtv – skal ein plutseleg take lisens for kvar pc? Kva seier du åt dei problema?

 5. Dette var spennende tanker. Det Odin nevner, med at folk ikke kjøper TV og dermed ikke betaler lisens er et problem som vi likevel skulle gjort noe med for lenge siden. Jeg er mot hele lisensordningen, og mener lisensen kan betales over skatteseddelen. Så kan vi heller ha skattefritak for de som beviselig ikke ser på NRK ;-).

  Men jeg er jo enig i at det blir et problem med innkjøpt materiale. NRK har stadig mer av slikt, og jeg er litt redd for at et krav om at det som ikke er innkjøpt skal legges under PD ville ført til at NRK heller hadde stoppet egenproduksjonen. NRK skal tjene penger, må vite – og det er vanskelig å tjene penger hvis du ikke kan selge CDer og DVDer av materialet i ettertid.

  Hvor mye er det som er egenproduksjoner i dag, mon tro? De fleste gangene jeg ser NRKs produksjonsbusser, er når TV2, Monster eller noen andre har leid dem … Er sånt som “Nytt på nytt” og “Beat for beat” egenprodusert, og vil det at dette er innkjøpte eller lisensierte konsepter skape problemer med å legge dem ut under PD?

 6. […] På den andre siden leste jeg nettopp en post på Børge forteller om livet som tok opp omtrent dette. Han mener at siden vi forbrukere betaler for alt som produseres på NRK burde alt dette legges ut som Public Domain Public Domain (heretter forkortet til PD), eller Offentlig eiendom, betyr at opphavsmennene fraskriver seg alle rettigheter i forhold til det åndsverket hun eller han har skapt, og overlater det hele til offentligheten. Det er det totalt motsatte av Copyright, og lar hvem som helst bruke materialet til hva som helst. Alt materiale blir automatisk en del av PD når Copyrighten på det går ut på dato. I Norge skjer dette 70 år etter rettighetshaverens død, eller 70 år etter at åndsverket ble publisert. Men opphavsmennene kan selvsagt også selv bestemme seg for å overlate sine verk til PD før den tid. […]

 7. Børge

  Dere kommer med interesante problemstillinger som jeg bare må innrømme at jeg ikke tenkte over da jeg skrev dette. Men jeg har tenkt litt over det nå.. :)

  Når det gjelder det med at folk ikke lenger vil gidde å betale lisenes tenkte jeg først at en løsning på det kunne være at de venta et par månder eller så med å gjøre materialet fritt tilgjengelig. Dette er selvsagt ikke idéelt, og det er nok mange som ikke ville la seg stoppe av det, men det er en mulighet. Men jeg må si at Lasses forslag er mye bedre. Fjern lisensen og legg den på skatten. På denne måten vil også produksjonen i enda større grad tilhøre offentligheten. Men uansett tror jeg ikke det ville blitt et særlig stort problem. For hvem er det vel som ville kvitte seg med alle de andre kanalene de får inn på TVen bare fordi de kunne fått NRK gratis? :)

  Jeg sier ikke at NRK ikke skal tjene penger. Og selv om all egenproduksjon skulle legges under PD så er det klart at de skulle få lov til å fortsette å selge DVDer og andre ting. Bare prisen ble satt betydelig ned, og at alt de solgte også var tilgjengelig i like god kvalitet på nettet. Mange ville nok bare brent det de ville ha fra venner (siden det ville vært fult lovlig), men det er jo ikke noe problem å gjøre det nå heller (hvor mange bryr seg egentlig om at det ikke er lov?), men de selger DVDer likevel. Desuten er det vanskelig å kopiere en blånisselue.. :)

  Når det gjelder at NRK ville sluttet å produsere materiale selv, har jeg bare ett ord: Staten. NRK eies av staten, og staten kan bestemme at så, så mange prosent av det NRK sender må være egenprodusert. Faktisk tror jeg det finnes en slik lov allerede.
  Men hva som er egenprodusert eller ikke i dag aner jeg ikke noe om.

  Takk til Beisfjord.net for trackback! :)

 8. Jeg er i prinsippet enig, men vi burde ta i bruk en tilpasset og revidert utgave av PD, da ikke alle skal kunne ha mulighet for å bruke NRK’s produksjoner gratis. Eksempelvis: utenlanske tv-selskaper og andre kommersielle aktører. De skal fint få betale for det vi selv har brukt penger på å produsere! :)

 9. Børge

  Ja, du har et godt poeng der, Helge! Det kan være at NRK kunne laget sin egen lisens sterkt basert på PD, men som utelukker (utenlandske) selskaper fra å bruke materialet komersielt..

 10. […] Selv om NRK langt ifra er Public Domain ennå ser det ut som om de går litt i riktig rettning. De har nå lagt til mange nye podcasts til listen sin. Dette betyr at du kan laste ned mange hele radioprogrammer i mp3-format. […]

 11. Det tok jo litt tid før noen i NRK kom på besøk ser det ut til, men bedre sent enn aldri :)

  Jeg er veldig enig med argumentene dine Børge, og du setter også fingeren på mye av det som gjøre det ekstremt komplisert/tidkrevende å få lagt ut alt innholdet på de måtene folk ønsker seg. Men NRK har dog fått til ett og annet siden 2005, svært mange radioprogrammer blir nå klippet fri fra musikk slik at de kan lasted ned gratis (alternativet hadde vært enda dyrere lisens, pga av tono-utgiftene, som forøvrig allerede er ganske høye). Noen få tvprogrammer blir også podcastet som Mp4.

  NRK legger i disse dager om videoløsningen sin, og det bærende formatet på mange av produksjonene som blir lagt på nett i årene som kommer til å være Mp4, og avspilleren vil være basert på flash. Noen programmer, feks lange livestreaminger, vil fortsatt kun være tilgjengelig i windows media, i hvertfall en stund til, og grunnen til det er både tekniske og økonimiske. Det er greit nok å ønske seg streaming i mange andre formater, men det maskineriet som ligger bak å levere ørten radiokanaler og tvkanaler i høy kvalitet er mildt sagt HEAVY, og dyrt. Men det skjer endringer der.

  Når det gjelder å legge ut mer enn det som legges ut i dag på nett, så kompliseres det, som du sier selv, av at rettighetshaverne har reservert seg mot at innholdet publiseres i andre settinger enn det som opprinnelig ble avtalt med NRK, dette kan være skuespillere, manusforfattere, musikere, eksterne produsenter, eksterne produksjonsselskaper, og selvfølgelig rettigheter knyttet til innkjøpte programmer. Jeg har selv vært med på å klarere feks streamingrettingheter for live og ondemand konserter med NRK, og dette er EKSTREMT tidkrevende. Og man kan bare GLEMME å få rettigheter til nedlasting av materialet.

  Svært mye av det som produseres av NRK, i NRK, er heftet på denne måten, og man velger derfor å heller være safe than sorry, og ta prosessen litt forsiktig i en retning av mer på nett, feks i form av bedre/mer gjennomtenkte kontrakter og avtaler med folk man feks leier inn. NRK har også blitt mye flinkere til å bruke “usignert” musikk, feks slik Himmelblå nylig gjorde ved å bruke musikk fra Urørt. Man gjør da direkte avltaler med musikerne om bruken i serien, men det er heller ikke da uproblematisk å feks dumpe hele serien ut på bittorrent, slik vi fikk til med Halvseint og Nordkalotten 365 med Lars Monsen.

  Selv ønsker jeg meg mer av NRKs arkiv på nett, de gamle gode gullkornene, men der er det ekstra problematisk å finne ut av alle rettighetene. Nettpublisering var jo ikke på blokka når mye av gullet til NRK ble laget, og kontrakter og navn kan være svært arbeidsintensivt å grave opp, så man må gjøre en avveining der også, og man må kalkulere inn arbeidstimer og utgifter i forbindelse med klarering av innholdet. Ofte konkluderer man da nødvendigvis med at prislappen blir for høy.

  Rettigheter er og blir ett rottereir. NRK jobber med saken, som det sies, og det er mange som taler varmt for open source og public domain, feks meg selv, og NRKbeta, men det er som du ser endel juridiske, økonomiske og tekniske hinder i løypa.

  Når det gjelder kommersialiseringen av NRK, så har jeg ikke så mye å si om det. Personlig syns jeg det er litt problematisk, spesielt på de netttjenestene våre vår det er brukerne som står for innholdsproduksjonen, som feks på Urørt som jeg jobber mest med, men samtidig bruker jo NRK pengene på veldig mye bra da! Mottoet til NRK er “Noe for alle, alltid”, og med det utrolige spennet som kommer ut av NRKhuset, så mener ihvertfall jeg at det er verdt pengene, på lang sikt.

  Så må selvfølgelig NRK sørge for å bruke lisenspengene som kommer inn på best mulig måte, være sparsommelige og public service orienterte, og ikke sløse bort for mye midlene på lettbent underholdning og fjas (og sport!). Men det er heldigvis de sistnevnte programmene som oftest blir finansiert av sponsorer, slik at lisenspengene kan brukes til å levere Schrødingers Katt og Norge Rundt, og hundrevis av andre programmer som ingen annen medieaktør hadde turt å ta i.

  PS: Denne kommentaren er min personlige mening, og representerer ikke nødvendigvis NRKs offisielle standpunkt :)

 12. […] Det jeg hadde satt aller mest pris på hadde vært en grundig gjennomgang, og diskusjon om mitt krav ovenfor NRK (ja, jeg veit jeg har linka til den tidligere). Ta for dere hvert argument, riv dem fra hverandre, […]

Comments are closed.