web analytics
Skip to content →

Stikkord: tv-aksjonen

Aksjonen mot Mannsaksjonen (eller Drømmefanger)

Om to dager går en nasjonal begivenhet av stabelen her på berget. TV-aksjonen skal avholdes for 31. gang. Vanligvis er alle enige om at NRK har gjort en god jobb med å plukke ut en verdig mottager av pengene. Men i år har aksjonen møtt motstand, av menn. I år går nemlig pengene til å hjelpe voldsutsatte kvinner gjennom paraplyorganisasjonen Forum for Kvinner og Utviklingsspørsmål (FOKUS), og dette er det noen menn som reagerer sterkt på. En håndfull fedreorganisasjoner har blitt så provosert at de har gått sammen i noe de kaller (eller som blir kallt, er ikke sikker) “Mannsaksjonen mot TV-aksjonen” og laget et opprop hvor de blant annet sier

Vi støtter ikke TV-aksjonen i den utstrekning den holder menn og mannlighet kollektivt skyldige i all urett og vold som rammer kvinner, og i den utstrekning den fremstiller kvinner som utelukkende ofre og menn som utelukkende overgripere.

Det de i tillegg er irriterte over er at alle pengene som blir samlet inn går til kvinner selv om det faktisk også er menn som blir utsatt for vold.

Dette er en snodig holdning.

Comments closed