web analytics
Skip to content →

"EU-grunnloven" signert, uten irriterende folkeavstemninger denne gang

Merk: Denne teksten er mer enn ett år gammel. Jeg kan ikke garantere at alt som står her fremdeles er riktig eller det jeg mener. Les likevel og skriv en kommentar om du lurer på noe! English: Old post, might be outdated.

I mai – juni 2005 var det dårlig stemning blant toppolitikerne i EU-landene. Til gjengjeld var det ekstra god stemning i gatene i Frankrike og Nederland. Folket der hadde nemlig stoppet EU-grunnloven ved folkeavstemning, noe politikerne likte dårlig. Nå i desember 2007 bestemte de seg for å gjøre noe med det; ikke ved å forandre forslaget til EU-grunnlov på en måte som gjorde den ønskelig for innbyggerne i EU, men rett og slett ved å droppe hele folkeavstemningen. Dette på tross av at både Danmark og Storbritannia har lovet sine innbyggere å gjennomføre folkeavstemning om saken. Nå heter det riktignok ikke EU-grunnloven lenger, men Lisboa-traktaten, men den går i store trekk ut på det samme. Lisboa-traktaten har store konsekvenser og vil, ifølge The Brussels Journal, føre EU et langt skritt mot å bli et eget land. Nå har heller ikke Lisboa-traktaten trådt i kraft ennå; en internasjonal avtal må som kjent både signeres og ratifiseres av alle deltagerlandene før den er virksom, men det som har skjedd er at alle medlemslandene har signert traktaten, og da er vi halvveis der. Jeg vil ikke rope ulv, ulv helt ennå, det er fremdeles en mulighet for at Danmark og Storbritannia, og muligens andre land, vil gjennomføre en folkeavstemning før de ratifiserer Lisboa-traktaten, men jeg synes likevel det er merkelig at de ikke har gjennomført en slik folkeavstemning før de signerte den. Om alt går etter EU-politikerne og byråkratene sine planer vil Lisboa-traktaten trå i kraft 1. januar 2009. Dette ser skummelt ut for demokratiet i EU, og om alle landene ratifiserer traktaten uten en eneste folkeavstemning er det en meget sterk grunn for Norge til å melde seg ut av EU*.

[Via Klassekampen]

*Ja, jeg mener at vårt medlemskap i EØS kan omtales som et medlemskap i EU siden vi faktisk må gjøre alt EU ber oss om, og må betale dem.

 

Å dele er å bry seg


Knappene pinger ikke tjenestene før du klikker på dem.
Les også:  Pasjon og politikk

Published in Politikk