web analytics
Skip to content →

Norsk Creative Commons-lisens snart ferdig!

Merk: Denne teksten er mer enn ett år gammel. Jeg kan ikke garantere at alt som står her fremdeles er riktig eller det jeg mener. Les likevel og skriv en kommentar om du lurer på noe! English: Old post, might be outdated.

Oppdatert 06.11
Den første norske oversettelsen av en Creative Commons-lisens (Hva er en CC-lisens?)er snart ferdig. Creative Commons Norge startet opp høsten 2004 og den første lisensen de har arbeidet med å oversette er Attribution-NonCommercial-ShareAlike. Etter det jeg har skjønt er dette den mest vanlige CC-lisensen, og det er også den alt jeg publiserer av tekst på bloggen og bilder på Flickr er lisensiert under. Peter Lenda som er utdannet jurist og har jobbet som IKT-advokat er prosjektlederen i Creative Commons Norge. Men likevel ønsker de tilbakemeldinger på det utkastet til lisensen som de har laget. Her er en mail som Peter Lenda sendte ut angående dette:

Vi i arbeidsgruppen for Creative Commons Norge holder nå på med å implementere Creative Commons lisensene til norsk, og håper at du/dere har anledning til å gi tilbakemeldinger og kommentarer. Det er viktig med tilbakemeldinger for å skape et best mulig resultat for Creative Commons i Norge og norske brukere.

Arbeidsgruppen har nå blitt ferdige med utkastet til den første norske CC-lisensen – dette er lisensen med betegnelsene “Attributions – NonCommercial – ShareAlike, version 2.5”. Jeg har lagt ut utkastet til lisensen på nettet, samt den opprinnelige amerikanske versjonen. All informasjon kan også hentes på www.creativecommons.no. Fristen med å komme med tilbakemeldinger er satt til 10.november, og da helst til min CC-epostadresse: peter@creativecommons.no.

Arbeidsgruppen hadde et kort møte med Lawrence Lessig i sommer,, og her fikk vi aksept for at oversettelsen kunne få en “norsk” form. Vi ønsket dette av to grunner. Ved å unngå en ren verbatim oversettelse oppnår vi 1) å tilpasse materialet den norske opphavsretten, og 2) sikre at lisensene får en utforming i norsk tradisjon” I tillegg kan nevnes at formålet til arbeidsgruppen har vært å legge til rette for en norsk CC-tilpasning hvor fokuset har vært et behov i det ikke-kommersielle markedet. Vi tror at de som ønsker å utnytte sitt materiale på en kommersiell måte vil søke andre løsninger, slik som TONO. Derimot vil CC ha betydning i skolesektoren. Denne har allerede kontaktet gruppen og uttrykt ønske om denne løsningen – som også bidrar til større grad av forutberegnelighet ved at det er enklere å gjenkjenne rettigheter på nett.

Da jeg spurte Peter Lenda om hvorfor den teksten på den norske versjonen av lisensen var så mye kortere enn den opprinnelige versjonen fikk jeg dette svaret:

Du har helt riktig sett at den norske teksten er kortere enn den engelske. Dette har fra vår side vært helt bevisst, og noe som følger norsk rettstradisjon. Etter amerikansk rettstradisjon så blir gjerne kontraktene svært lange fordi det som ikke står i kontrakten ikke er en del av den – dette gjør gjerne amerikanske kontrakter og lisenser ekstremt lange (slik som en Microsoftlisens). Etter norsk rettstradisjon kan vi i større grad stole på bakgrunnsretten, dvs. elementer som ikke berøres konkret i en kontrakt medfører at vi ser hen til hva loven sier om forholdet. I tillegg så prøver vi i norsk rett å generalisere mer.

Når det gjelder gyldigheten av den norske lisensen – så vil jeg som jurist – og som advokat – si at denne er fult ut gyldig.

Til slutt nevne at formålet har vært å gjøre denne lisensen enklest mulig – for jo kortere og enklere i språket – jo enklere vil det være å lese den.

Jeg gleder meg og kommer til å bytte til den norske versjonen så snart den er 100% klar. Om du vil bidra i forhold til oversettelsen med tilbakemeldinger på utkastet eller på en annen måte, ta kontakt med CC Norge.

Oppdatering:

  • Google har akkurat lagt til funksjonalitet for å søke spesielt etter sider som har en CC-lisens på sin Avansert Søk-side.
  • Creative Commons har for aller første gang satt i gang en kampanje for å sammle inn penger. Om du har noen kroner å avse til et godt formål så er dette stedet for deg. Om du gir en viss sum følger det med forskjellige gaver som takk (T-skjorte, buttons, klistremerker), eller du kan velge å bare kjøpe en T-skjorte. Om du har ledig plass på bloggen/nettsiden din kan du putte en knapp på den for å be flere støtte kampanjen. Har du noen idé om hvor jeg eventuelt kunne plassert en slik her?

 

Å dele er å bry seg


Knappene pinger ikke tjenestene før du klikker på dem.

Published in Rettigheter