3 måneder etter at en mann skjøt og drepte 69 ungdommer på utøya, drevet av sin redsel for muslimer i Norge (eller «antimuslimsk fascisme» som @shabanarehman sier), lurer NRK på om folk syns det er for mange muslimer i Norge.

Jeg er også en nysgjerrig person, og akkurat som @Steinklev lurer jeg på om folk synes det er for mange kristne i Norge. Si din mening:


Bonusspørsmål:

Jeg vil oppfordre også deg og alle andre til å starte deres egne gravende undersøkelser for å finne ut om folk synes det er for mange X i Y! Bruk f.eks. ProProfs, eller skriv det på en lapp, med fine bokser til å krysse av i og allting, og gi den til hun/han der du vet mens læreren ser en annen vei.