web analytics
Skip to content →

Seminar om høyhastighetstog på Stortinget i morgen

Merk: Denne teksten er mer enn ett år gammel. Jeg kan ikke garantere at alt som står her fremdeles er riktig eller det jeg mener. Les likevel og skriv en kommentar om du lurer på noe! English: Old post, might be outdated.

Klippet fra offisiell informasjon. Du må melde deg på i dag, med mindre du har adgangskort til Stortinget.

Tid: Fredag 26. oktober 2007 fra kl 10 – 14
Sted: Stortinget: Stortingskvartalet, møterom N-303, inngang i Prinsensgt (ved Halvorsens konditori).

Seminaret er åpent for interesserte fra alle partier. I tillegg inviterer vi organisasjoner som er opptatt av jernbanens fremtid.

Program (med forbehold om endringer):

10.00: Åpning ved SVs nestleder Audun Lysbakken
10.15: Konkrete norske planer og visjoner:

  • Norsk Bane AS
  • Den sørnorske høyhastighetsringen
  • Didrik Seip (Alternativ jernbaneplan)

11.45: Pause
12.15: Høyhastighetsbaner og bærekraftig transport – Karl Georg Høyer, professor i teknologi og miljø ved Høgskolen i Oslo

12.45: Debatt: Spørsmål og innlegg
13.45: Oppsummering ved Hallgeir H. Langeland, medlem i transport- og kommunikasjonskomiteen.

For folk uten adgangskort til Stortinget, gi beskjed til heidi.bakke@stortinget.no 23 31 34 83 – innen torsdag 25. okt.

Høyhastighetsbaner på norsk

En rekke land tenker i nye baner, nye høyhastighetsbaner for å kombinere regional utvikling og bærekraftig transport. Veksten i klimautslipp fra vei – og flytrafikk har aktualisert satsing på lyntog også i Norge. Tyske VWI og Jernbaneverket vil om kort tid legge fram fase II og III i sitt utredingsoppdrag. Vi står foran en ny Nasjonal transportplan.

Flere norske aktører har utviklet konkrete planer og konsepter for høyhastighetstog i Norge. De har fått fram nye perspektiver og kunnskaper. De har avlivet noen myter om jernbanens potensial i Norge. Vi samler disse aktørene til et åpent seminar på Stortinget, et norsk toppmøte om lyntog. Hit kommer også professor Karl Georg Høyer som er vår største kapasitet på temaet jernbane og bærekraftig transport.

Målet er å løfte fram grunnleggende kunnskap som er viktig for den norske debatten fremover. Vi vil få fram viktige fellesnevnere og forskjeller i planene. Vi spør om konsekvensene av å satse på høyhastighetsbaner – og om konsekvensene ved å la være å satse. Vi spør hvordan toget kan bidra til et klimavennlig Norge. Og endelig: Hvordan bør Norge organisere og finansiere utbyggingen av fremtidens jernbane.

Jeg har tidligere skrevet om muligheten for utbygging av høyhastighetsbaner i juni. Jeg håper dette møtet kan ende med at de endelig kan sette igang!

[Takk til Odin/Velmont!]

 

Å dele er å bry seg


Knappene pinger ikke tjenestene før du klikker på dem.

Published in Miljø Politikk

4 Comments

  1. Haha.. Sorry, Odin, du fortjener kred for dette. Fikser nå.. :)

  2. Haha.. Sorry, Odin, du fortjener kred for dette. Fikser nå.. :)

Comments are closed.