Stortinget viderefører statskirka, til skam

Merk: Denne teksten er mer enn ett år gammel. Jeg kan ikke garantere at alt som står her fremdeles er riktig eller det jeg mener. Les likevel og skriv en kommentar om du lurer på noe! English: Old post, might be outdated.

Trodde du statskirka ble avskaffet da Grunnloven ble endret i forbindelse med 200 års-jubileet i 2014? Det ble den ikke, og takket være alle andre partier enn SV, V og MDG ble den heller ikke avskaffet i går, 1. juni.

Det er dessverre mange som tror statskirken ble avskaffet i 2014. Det er egentlig ikke så rart, med tanke på måten det ble framstilt i media, og med tanke på at man jo skulle tro at et liberalt demokrati tok til fornuften etter 200 år og sluttet å diskriminere basert på livssyn.

At ett bestemt trossamfunn innen én bestemt retning av én bestemt gren av ett bestemt livssyn, blant de tusenvis av slike vi har skapt opp igjennom menneskehetens historie, blir valgt ut som den beste og mest riktige i den aller mest grunnleggende loven i et land er intet annet enn et hån mot alle annerledestroende, og en skam i et moderne demokrati.

Men slik er det altså, fremdeles. Det kunne blitt endret i går, 1. juni 2015, men kun SV, V og MDG stemte for å endre § 16 i Grunnloven, som, etter endringene i 2014, lyder:

Alle innbyggere i riket har fri religionsutøvelse. Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten. Nærmere bestemmelser om Kirkens ordning fastsettes ved Lov. Alle tros- og livssynssamfunn skal understøttes på lik linje.

Og fjerne § 4, som lyder:

Kongen skal alltid bekjenne seg til den evangelisk-lutherske religion.

Den norske kirke er altså det kirkesamfunnet innen den evangelisk-lutherske retningen av den protestantiske grenen av den kristne delen av de abrahamitiske religionene som ofte omtales som «Statskirka». Og denne forsvinnende lille delen av verdens befolkning vil flertallet på Stortinget at fremdeles skal stå i en ekstrem særstilling i Norge.

Ordet «statsskirke» har riktignok blitt fjernet i dagens grunnlovstekst, og byttet ut med ordet «folkekirke», men det forandrer ikke det faktum at dette er den eneste livssyns-retningen som nevnes ved navn i Norges grunnlov, og det gjør det ikke noe bedre.

Mén hva du vil om Norges tradisjoner og historie. Det er ingen tvil om at kristendommen har hatt utrolig mye å si i landet vårt helt siden før krigerkongen Olav «den hellige» Haraldsson samlet Norge og innførte kristendommen som statsreligion med øks og militærmakt på 1000-tallet. Men dette vil ikke endre seg om vi moderniserer Grunnloven.

Det har vært mye som har formet landet og samfunnet vårt opp igjennom historien, som likevel ikke er nedskrevet som fremdeles gjeldende i vår aller viktigste lov. Det finnes til og med eksempler på at vi har fjernet historisk viktige ting fra Grunnloven, slik som jødehatet konkretisert i jødeparagrafen.

Dette er ikke en sammenlikning av jødeparagrafen og folkekirkeparagrafen, men en påminnelse om at vi kan endre diskriminerende og udemokratiske deler av Grunnloven, og at vi ikke trenger nevne alt som har hatt stor betydning for vår historie. Det store flertallet av nordmenn har alltid vært omnivorer, og det er nesten umulig å overdrive betydningen det har hatt for vårt levesett, men det ville likevel vært både merkelig og diskriminerende å nevne kjøtt og fisk som vår «folkediett» i Grunnloven.

Takket være Høyre, Ap, FrP, Sp og KrF vedtok altså Stortinget mandag 1. juni 2015 at Norge ikke skal ta steget fullstendig inn i nåtiden, men fremdeles klynge oss til fortida, ikke bare med et næringsliv fokusert på fossilt, men også med noe så arkaisk som en statsreligion. Og det blir sannsynligvis svært lenge til neste anledning til å gjøre noe med det.

Ordet «demokrati» betyr «folkestyre». På skolen lærte jeg at det ikke er det samme som flertallstyranni, men at et ekte demokrati tar hensyn til mindretallet. Hva slags signal gir vi til alle som ikke tilhører Den norske kirke med en Grunnloven som dette?

Takk igjen til SV, V og MDG, som også var de eneste partiene som stemte for disse endringene.

Andre relevante tekster:

Illustrasjonsbilde: Den norske kirkes våpenskjold, med kronen fra Norges riksvåpen, på Norges flagg. Kritisk collage av Børge A. Roum